ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Загальні вимоги технічне обслуговування ТО-1

Загальні вимоги технічне обслуговування ТО-1

 

         Технічне обслуговування ТО-1 тепловозів виконується локомотивною бригадою при прийманні – здачі локомотива на залізницях основного чи оборотного депо, у пунктах зміни локомотивних бригад на станційних коліях, при зупинках на проміжних станціях, під час руху, при відставлені тепловозів у резерв, очікуванні роботи і введенні в роботу, при екіпіруванні тепловозів.

         Місця технічного обслуговування тепловозів на станціях установлюються наказом начальника залізниці, а на території депо – наказом начальника депо.

         Місця технічного обслуговування повинні постійно утримуватися в належному стані. Відповідальність за утримання місця технічного обслуговування покладається: на станціях – на начальника станції; в основному депо – на начальника депо; у пункті обороту – на начальника пункту обороту тепловозів.

         Обсяги робіт, виконуваних локомотивною бригадою при ТО-1 тепловозів з розподілом обов’язків між локомотивними бригадами, машиністом і помічником по технічному обслуговуванню вузлів, обладнання, підтримки локомотива в належному стані протягом одного чи декількох рейсів, установлюються переліком, що складається начальниками служб локомотивного господарства.

         Перелік робіт є обов`язковим для локомотивних бригад на всій дільниці оборотів тепловозів. Локомотивна бригада виконує роботи, передбачені черговим етапом переліку. Після завершення всіх етапів цикл робіт повторюється.

         Крім робіт, зазначених у переліку, локомотивні бригади зобов’язані виконувати вимоги діючих інструкцій, наказів і вказівок, управління залізниці з технічного обслуговування тепловозів.

         Відповідальність за якісне виконання ТО-1 і дотримання правил техніки безпеки покладається на машиніста, який також повинен контролювати роботу помічника і навчати його раціональним методам технічного обслуговування. Машиніст не повинен доручати своєму помічнику самостійне виконання операцій, які не відповідають його кваліфікації. При проведенні ТО-1 помічник зобов’язаний керуватися розпорядженнями машиніста. Підтримання санітарно-гігієнічного стану тепловозу здійснюється помічником машиніста.

         Перелік робіт з технічного обслуговування тепловозів з розподілом їх між бригадами на дільниці обертання тепловозів, повинен знаходиться на кожному  тепловозі в кабіні машиніста, і приймальна бригада зобов’язана контролювати виконання зазначених у ньому робіт бригадою, що здає.

         Особливості технічного обслуговування ТО-1 маневрових та вивізних (господарських) тепловозів при обслуговуванні одним машиністом повинні бути відображені в місцевій інструкції, затвердженої начальником залізниці.