ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Тема 2 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Тема 2  ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 

Стюард повинен:

       Перед початком роботи оглянути робоче місце і привести його в порядок впевнитись, що на ньому відсутні сторонні предмети;

       Виконувати тільки доручену роботу із дотриманням усіх вимог охорони праці та пожежної безпеки;

       Утримувати своє робоче місце (купе стюарда) у справному стані та чистоті;

       У разі отримання навіть незначної травми або у випадку миттєвого погіршення здоров’я негайно повідомляти про це керівництво філії «УЗШК» та службу охорони праці філії «УЗШК»;

      Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території філії чи в поїзда приналежності філії «УЗШК»;

     Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з оргтехнікою, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, відповідно до виконання дорученої роботи;

 

Проходити у встановленому законодавством порядку медичні огляди;

    Дотримуватись вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку філії «УЗШК» та інструкцій з охорони праці діючих в управлінні обслуговування пасажирів в поїздах;

   Не приступати до виконання роботи, якщо умови її виконання суперечать інструкціям з охорони праці, без інструктажу як по основній, так і у випадку переведення на іншу (неосновну) роботу, а також у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;

     На робочому місці (при виконанні трудових обов’язків) знаходитись в фірмовому одязі та при необхідності використовувати засоби індивідуального захисту. При собі мати залікову книжку (посвідчення з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки) та талон попередження з охорони праці.

Особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу його життю чи здоров’ю, повідомляти про небезпеку керівництво філії «УЗШК»;

     Знати прийоми надання першої домедичної допомоги, правила користування первинними засобами пожежогасіння тощо.

Вчасно проходити навчання та перевірку знань (не рідше 1 разу на рік) з питань охорони праці та пожежної безпеки, а також інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки.

       Несе відповідальність за порушення вимог інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, технологічного регламенту, Правил внутрішнього трудового розпорядку філії «УЗШК», а також за свої дії, що призвели до нещасного випадку з оточуючими або аварії.

продовжити