ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Приймання тепловоза

Приймання тепловоза

 

         Локомотивна бригада, що приймає тепловоз, зобов’язана по журналу форми ТУ-152 перевірити дати виконання останнього технічного обслуговування ТО-2, перевірки АЛС і радіозв’язку, ознайомитися з зауваженнями бригади, що здає тепловоз, і з записами про виконання ремонту по цих зауваженнях. При настанні терміну постановки тепловоза на ТО-2, машиніст зобов`язаний сповістити про це чергового по депо, або локомотивного диспетчера.

          При прийманні тепловоза локомотивна бригада, що приймає, зобов’язана оглянути локомотив , у тому числі:

         -перевірити виконання ТО-1 локомотивною бригадою, що здає, і у випадку, якщо роботи не виконанні чи виконанні з низькою якістю, зробити про це запис у журнал форми ТУ-152, та у восьмому розділі маршруту машиніста (форма ТУ-3), або в шостому розділі електронного маршруту машиніста (форма ТУ-3а ВЦ) і написати рапорт на начальника депо про низьку якість виконання роботи ТО-1;

         -зробити заправлення швидкостемірної стрічки;

         -оглянути механічну частину тепловоза, звернути особливу увагу на кріплення і стан  бандажів колісних пар, ресорного підвищування, автозчеп них пристроїв, запобіжних пристроїв;

         -виконати роботи, передбачені інструкцією з експлуатації гальм рухомого  складу залізниць;

         -оглянути буксові вузли колісних пар тепловоза, звернути увагу на надійність болтових кріплень, стан струнок, повідків, гумометалевих елементів, відсутність тріщин у корпусах і кришках букс, цілісність наличників букс і їхнє кріплення, відсутність ознак перегріву підшипникового вузла (підгоряння і зміни кольору його фарбування, витікання мастила), перевірити на дотик ступінь нагріву букс, стан гасителі коливань, наявність та відповідність нормам гальмових колодок, перевірити дію електропневматичного, пневматичного, допоміжного та ручного гальма;

         -перевірити роботу звукових приладів, прожектора, буферних ліхтарів, освітлення;

         -перевірити наявність піску і роботу пісочниць;

         -перевірити рівень мастила в компресорах, води і мастила в системах дизеля;

         -перевірити показання  паливо міра;

         -видалити конденсат з резервуарів, волого збірників, мастиловідділювачів пневматичного обладнання, переконатися у відсутності вологи в картері дизеля відкриванням вентиля на зливній трубі, зробити злив мастила з повітроохолоджувачів при працюючому дизелі;

         -переконатися в справності контрольно-вимірювальних приладів і сигнальних ламп на пульті керування;

         -перевірити наявність і справність інструмента, інвентарю, запасних частин і матеріалів, пристроїв для збирання аварійних схем, сигнального приладдя, гальмових башмаків (кількість і номери їх повинні бути занесені в журнал форми ТУ-152), захисних засобів, обтиральних і мастильних матеріалів і при необхідності поповнити їх (якщо тепловоз приймається в депо чи пункті обороту);

         -перевірити після запуску роботу дизель-генераторної установки, звернути увагу на наявність сторонніх шумів і підвищених вібрацій;

         -зробити вмикання та перевірку АЛС і інших пристроїв забезпечення безпеки руху, радіостанції згідно діючим інструкціям;

         -перевірити працездатність гребенезмащувачів при їх наявності і обладнання контролю щільності гальмової магістралі;

         -перевірити наявність медикаментів в аптечці відповідно по переліку;

         -перевірити (у зимовий час)справність снігозахисних засобів.

         При наявності на тепловозі ненадійно працюючих вузлів і апаратів, що вимагають частого контролю з боку локомотивних бригад, наказом (розпорядженням) начальника служби локомотивного господарства обумовлюють порядок їх технічного обслуговування.

         З метою забезпечення пожежної безпеки локомотивна бригада, що приймає, зобов’язана виконати операції, передбачені інструкцією з забезпечення пожежної безпеки на локомотивах і моторвагонному рухомому складі, а також:

         -у доступних місцях візуально переконатися у відсутності ознак порушення електричних контактів, що від’єднанні , незаізольованих і незакріплених проводів, проводів з обгорілою чи ушкодженою ізоляцією, нетипових плавких запобіжників (жучків);

         -перевірити стан пожежонебезпечних місць, не допускаючи скупчення мастила, обтирального матеріалу й інших горючих предметів;

         -перевірити справність протипожежної установки і вогнегасників (по наявності бирок з датою заправлення і пломб на запобіжнику і маховику вентилю запору), захисних пристроїв електричного обладнання, розтруба і шланга.

Порядок дій локомотивної бригади при прийманні тепловоза обумовлюється місцевою інструкцією, яка затверджується начальником депо.

При прийманні тепловоза, який видається під пасажирський поїзд, при керуванні одним машиністом, а також у випадку зміни локомотивних бригад без відчеплення тепловоза від поїзда в залежності від місцевих умов (часу зупинки поїзда, наявності високих платформ, освітленості, інтенсивності руху поїздів по сусідніх коліях та ін.) обсяг огляду і перевірок тепловоза, передбачений місцевою інструкцією.

У випадку, якщо в місцевій інструкції зазначений скорочений обсяг огляду і перевірок тепловоза, а також при експлуатації тепловозів локомотивними бригадами декількох депо, інструкція повинна затверджуватися начальником служби локомотивного господарства залізниці.

У випадку, коли при прийманні тепловоза в депо чи пункті обороту локомотивною бригадою виявляється несправність, що не може бути усунута за час, передбачений на прийманні тепловоза, машиніст повинен довести до відома чергового по депо (пункту обороту тепловоза), зробити запис про несправність у журнал форми ТУ-152, після чого, за розпорядженням чергового по депо(пункту обороту локомотива) проводиться заміна несправного тепловоза.

Про несправність, в результаті якої був відставлений тепловоза, черговий по депо (пункту обороту тепловозів) зобов’язаний зробити запис у відповідний розділ настільного журналу чергового по депо.

Начальник депо і його заступники повинні робити детальний аналіз причин кожного позапланового  ремонту тепловозів із прийняттям заходів по попереджанню випадків заміни тепловоза при прийманні локомотивною бригадою.

При прийманні і здачі тепловоза звірити запис про витрати палива, після чого машиніст повинен розписатися в журналі форми ТУ-152. Після приймання тепловоза бригада несе повну відповідальність за збереження тепловоза до здачі його іншій локомотивній бригаді або до постановки на чергові ТО-2, ТО-3 або поточні ремонти у депо.