ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Посадові обов’язки локомотивної бригади 2

Посадові обов’язки локомотивної бригади 2

При ведінні поїзда та виконанні маневрової роботи робітники локомотивної бригади повинні:

§ виконувати встановлений на залізниці регламент переговорів між машиністом та помічником машиніста, між локомотивною бригадою та поїзним диспетчером або черговими по станціях;

§ дотримуватися раціональних режимів водіння поїздів, які забезпечують виконання графіка та безпеку руху відповідно з вимогами ПТЕ. Не допускати ведення поїздів, що мають вагу або довжину, яка перебільшує встановлені норми для даної дільниці, а також перевантаження вузлів та агрегатів тепловозів;

§ при водінні пасажирських поїздів забезпечувати якісне обслуговування пасажирів, не допускаючи порушень плавності ведення, режиму електроопалення та вентиляції вагонів, умов посадки та висадки пасажирів;

§ контролювати встановленим порядком роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів тепловозаперевіряти їх стан, у тому числі протипожежний. Окрему увагу приділяти перевірці стану деталей екіпажної частини та буксового вузла при зупинках на проміжних станціях;

§ дотримуватися періодичності контролю за роботою машин, механізмів та агрегатів тепловоза на шляху слідування:

для тепловозів, електровозів та дизель-поїздів не більш ніж через 30 хвилин;

для електропоїздів, як правило, не більш ніж через 1 годину;

-при зупинці 2-5 хвилин помічник машиніста зобов'язаний проводити огляд ходових частин локомотива з обох сторін, перевіряючи при цьому температуру нагрівання та стан букс. Якщо зупинка становить більше 5 хвилин огляд ходових частин виконує, як правило, машиніст;

-        після прибуття на кінцеву станцію локомотивна бригада повинна провести огляд ходових частин та перевірку букс на нагрівання;

-        контроль за записом параметрів на швидкостемірі стрічці проводити кожні 30 хвилин.

§ при виявленні пошкодження на локомотиві приймати усі необхідні міри для його усунення, а забезпеченням виконання вимог правил обслуговування, безпеки руху та особистої техніки безпеки. Якщо пошкодження не можуть бути усунені в установлений норматив часу, приймати усі необхідні заходи для збереження локомотива та звільнення перегону;

§ економно витрачати паливно-енергетичні ресурси, обтирочні   та  інші  матеріали, утримувати   в  справному   стані довіреній інвентар, інструмент та індивідуальні засоби захисту;

§ не втручатися у роботу приладів безпеки, які встановлені на локомотиві;

§ не залишати кабіну керування локомотивом (МВРС) під час руху поїзда (локомотива) на забороняючий сигнал світлофора, під час руху по станціях, проявляючи при цьому особливу пильність;

§ при виконанні маневрової роботи проявляти особливу увагу та пильність, виключивши усяку поспішність. Перед початком руху отримувати необхідний дозвіл та інформацію від осіб, які керують маневровою роботою на станції.

Після виконання поїздки (зміни) локомотивна бригада повинна:

1.зробити запис у журналі технічного стану локомотива про роботу вузлів та агрегатів, стан приладів безпеки та зауваження по утриманню локомотива;

2.здати локомотив з інвентарем черговому по депо або змінній бригаді, а в їх відсутність привести локомотив (МВРС) у неробочий стан та закріпити його від самовільного руху;

3.здати встановленим у депо порядком заповнені маршрути, швидкостемірну стрічку за виконану поїздку (зміну), формуляр машиніста, бланки попереджень про обмеження швидкостей руху, довідки про гальма, а також іншу документацію, яку машиніст одержав за поїздку;

4.здати ключі керування локомотивом та від кабіни машиніста;

5.зробити запис у книгу зауважень машиніста про всі виявлені недоліки, які погрожують безпеці руху поїздів;

6.при скоєних випадках браку у поїзній та маневровій роботі, пошкодженнях вузлів та агрегатів локомотива (МВРС), порушеннях графіка руху - додати через чергового по депо письмовий рапорт або пояснення, яке відображає обставини та причини випадку.

  Машиніст локомотива (МВРС) зобов'язаний:

  1.забезпечувати безпеку руху на основі ретельного виконання вимог охорони праці, діючих інструкцій, наказів та вказівок;

2.забезпечувати виконання графіка руху поїздів та плану маневрової роботи;

3.керувати роботою усіх осіб, що входять до складу локомотивної бригади, контролювати їх дії, бути вимогливим щодо виконання ними своїх службових обов'язків;

4.забезпечувати достовірнім даних, які заносяться у маршрут машиніста та інші облікові документи;

5.навчати свого помічника правильним прийомам утримання локомотива, виконанню ним своїх посадових обов'язків, готувати помічника машиніста (закріпленого наказом начальника депо) до самостійної роботи машиністом та давати йому відповідну рекомендацію;

6.Виконувати встановлені та впроваджувати передові, безпечні методи водіння поїздів та виконання маневрової роботи, оглядати у кривих дільницях колії стан поїзда;

7.вміло діяти у нестандартних та аварійних ситуаціях, згідно з розробленими у депо рекомендаціями;

8.на відповідального (старшого) машиніста додатково покладаються обов'язки по навчанню прикріплених локомотивних бригад передовим методам водіння поїздів, виконання маневрової роботи та технічного обслуговування локомотивів (МВРС), контролю якості виконання ними посадових обов'язків, підготовки для розміщення на локомотивах (МВРС) схем, витягів з наказів, інструкцій, техніко - розпоряджувальних актів станцій.

Помічник машиніста зобов'язаний:

1.забезпечувати безпеку руху на основі ретельного виконання вимог ПТЕ, діючих інструкцій, наказів та вказівок;

2.своєчасно і точно виконувати доручення машиніста по догляду за локомотивом (МВРС) та його технічним обслуговуванням, а також по контролю за станом поїзда, який обслуговує бригада та зустрічного, вузлів та агрегатів локомотива (МВРС), закріпленню локомотива (поїзда) від самовільного руху;

3.при слідуванні на забороняючий сигнал світлофора стояти та повторювати машиністу показання сигналу, переконатися у положенні контролера, величині тиску у гальмівній магистралі. При відсутності дій з боку машиніста до зупинки поїзда (локомотива) самому приймати заходи попередження проїзду забороняючого сигналу;

4.якщо машиніст раптово втратить здатність керувати локомотивом, самому зупинити поїзд (локомотив, МВРС), закріпити його встановленим порядком від самовільного руху, по радіозв'язку передати про це машиністам найближчих поїздів, поїзному диспетчеру або черговому по станції. Порядок подальших дій у цих випадках вирішує поїзний диспетчер, виходячи з конкретних умов.

Машиніст має право:

- по колу своїх обов'язків користуватися нормативною та технічною документацією, що мається у депо;

- перевіряти якість виконання поточних видів ремонту та технічного обслуговування локомотивів і записувати про це у книгу ремонту та журнал технічного стану локомотива;

- користуватися службовим телефонним, телеграфним зв'язком для надання інформації причетним керівникам про виявлені недоліки щодо забезпечення графіка та безпеки руху поїздів;

- здійснювати запис у формуляр помічника машиніста, який працює у бригаді про виявлені порушення ним посадових обов'язків та давати йому завдання;

- звертатися до будь-яких посадових осіб залізничного транспорту з пропозиціями по вдосконаленню роботи.

Помічник машиніста локомотива (МВРС):

- по колу своїх обов'язків користуватися службовим телефонним зв'язком, нормативною та технічною документацією.

Локомотивна бригада несе відповідальність за забезпечення: безпеки руху поїздів та маневрової роботи; вимог охорони праці; виконання графіка руху поїздів; правильного режиму роботи локомотивів (МВРС) та їх вузлів, своєчасного усунення несправностей, достовірної інформації про несправності локомотива; якості виконання технічного огляду локомотивів; збереження обладнання, інструмента засобів індивідуального захисту та сигнального приладдя; встановлених норм витрат паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів; виконання встановлених по колу обов'язків вимог по забезпеченню збереження вантажів, що перевозяться; достовірності заповнення облікових документів.

Робітники локомотивних бригад за невиконання або порушені своїх обов'язків несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством.