ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Посадові обов’язки локомотивної бригади 1

Посадові обов’язки локомотивної бригади

Робітниками локомотивних бригад вважаються особи призначені для керування та обслуговування тепловозів: машиніст, помічник машині а також особи, що працюють дублерами.

У своїй роботі локомотивні бригади керуються:

§ Правилами технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ);

§ Інструкцією по сигналізації на залізницях України;

§ Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України;

§ Інструкцією по експлуатації гальм рухомого складу та приладів безпеки;

§ Нормативними документами з охорони праці;

§ Правилами та інструкціями по технічному обслуговуванню і ремонту локомотивів;

§ Діючими наказами, вказівками та іншими інструкціями а також посадовими обов’язками .

При виїзді на ділянки залізниць суміжних держав локомотивна бригада керується нормативними документами залізниць, на яких вона працює.

Робітники локомотивних бригад відносяться до професій, які пов'язані з рухом поїздів, і на них поширюються усі вимоги та положення Укрзалізниці, які стосуються цієї категорії залізничників.

Машиністами тепловозів призначаються особи, які мають свідоцтво і на право керування тепловозом відповідного виду тяги, необхідну практичну та теоретичну підготовку, успішно пройшли атестацію у комісії локомотивного депо щодо знань ними ПТЕ, Інструкції з сигналізації, Інструкції з руху поїздів та маневрової роботи, Інструкції з експлуатації гальм рухомого складу, техніко - розпоряджувальних актів станцій, інструкцій з охорони праці та конструкції локомотивів, посадовими обов’язками, діючих наказів, вказівок та інших інструкцій, які відносяться до обов'язків локомотивних бригад, при наявності письмового висновку машиніста-інструктора про їх придатність до самостійної праці на ділянках, станціях та серіях локомотивів, що будуть ними обслуговуватись.

Висновок про можливість допуску до самостійної праці машиністом тепловоза помічника машиніста, який має посвідчення на право керування тепловозом, видається машиністом-інструктором після успішного виконання з ним контрольно-інструкторської поїздки в обох напрямках на кожній ділянці обслуговування діючим машиністом або дублером машиніста. Такі поїздки виконуються за вказівкою начальника локомотивного депо при наявності:

§  заяви кандидата у машиністи;                          :

§  письмової рекомендації машиніста, якому було доручено підготовку помічника машиніста до самостійної роботи машиністом протягом останніх місяців їх сумісної праці;

§  письмової рекомендації машиніста інструктора з підготовки та навчання локомотивних бригад про проходження повного курсу практичного навчання на діючих локомотивах, тренажерах, комп'ютерах, схемах та інших учбових посібниках.

За наказом начальника депо додатково висновок про придатність до самостійної роботи машиністом і вміння експлуатувати гальма може видавати машиніст інструктор по гальмам при виїзді з ним на одну з ділянок обслуговування.

При відсутності у депо машиністів інструкторів а підготовки та навчання локомотивних бригад та по гальмах рекомендацію та висновок видає закріплений машиніст інструктор.

Помічниками машиністів тепловозів призначаються особи, які мають документи встановленого зразка про надання професії помічника  машиніста тепловоза відповідного виду тяги, і успішно пройшли - перевірочну атестацію у комісії, локомотивного депо.

Обсяг знань при атестації та призначення на посаду машиніста і помічника машиніста тепловоза, а також періодичність наступних атестацій для цієї професії встановлюється відповідними наказами.

Робітники локомотивних бригад, які допустили випадки браку у роботі і грубі порушення нормативних документів в поїзній та маневровій роботі, підлягають позачергової атестації у встановленому порядку.

Особи, що призначаються машиністами і помічниками машиністів тепловозів, повинні мати медичний висновок лікарсько-експертної комісії про їх придатність працювати на цій посаді, а також пройти професійний відбір у порядку, що встановлюється Укрзалізницею.

Допуск до роботи вказаних осіб проводиться при наявності відповідної кваліфікаційної групи з електробезпеки, після їх навчання та перевірки знань правил та інструкцій з охорони праці.

Склад локомотивних бригад й порядок - обслуговування ними тепловозів встановлюється начальником залізниці в залежності від серії тепловоза, з врахуванням місцевих умов на підставі затверджених Укрзалізницею систем обслуговування.

Машиністи тепловозів, які призначаються для роботи на тепловозах з обслуговуванням їх без помічника машиніста, повинні мати стаж роботи на посаді машиніста не менш двох років та медичний висновок про придатність до цієї роботи. Порядок обслуговування тепловозів одним машиністом встановлюється інструкцією, яку затверджує начальник залізниці. Переведення працівників локомотивних бригад на більш відповідальну роботу (із помічників машиніста у машиністи, із вантажного та приміського руху у пасажирський, на обслуговування тепловоза без помічника машиніста та інше.) здійснюється з урахуванням ділових та моральних якостей робітника при позитивному висновку прикріпленого машиніста-інструктора. Перед призначенням на більш відповідальну роботу кандидат повинен одержати позитивний висновок на співбесіді у начальника депо, а в період його відсутності у заступника начальника депо з експлуатації.

При обслуговуванні тепловозів закріпленим способом з числа машиністів, які виділені для роботи на даному тепловозі за пропозицією машиніста інструктора наказом начальника депо призначається старший машиніст, який забезпечує керівництво закріпленими локомотивними бригадами, у тому числі до утриманню та нагляду за тепловозом.

Для забезпечення безпеки руху й чіткої взаємодії у процесі роботи склад локомотивної бригади має бути постійним.

Персональний склад локомотивних бригад для сумісної роботи комплектується два рази на рік (до літнього та зимового графіків руху) з урахуванням ділових та моральних якостей і оголошується наказом начальника локомотивного депо. При цьому до малодосвідченого машиніста або помічника машиніста (який має стаж роботи менш одного року) повинен закріплюватися відповідно досвідчений помічник машиніста або машиніст.

Списки персонального складу локомотивних бригад повинні знаходитися у чергового по депо, завідуючого бригадами, нарядчика. Зміни персонального складу локомотивних бригад допускаються винятково: з дозволу начальника депо, його заступника з експлуатації, а при їх відсутності - машиніста-інструктора.

Із онову формованою локомотивною бригадою перед першою сумісною поїздкою черговий по депо або машиніст - інструктор зобов'язані провести перед рейсовий інструктаж згідно затвердженої начальником депо тематики.

Для обслуговування локомотивів пасажирського руху призначаються машиністи 1-го та 2-го класів кваліфікації та досвідчені помічники машиніста.

У виняткових випадках в локомотивних депо, які мають чисто пасажирський рух можуть бути призначені машиністи тепловозів і помічники машиністів, які не мають вказаної кваліфікації та стажу, але володіють необхідною теоретичною та практичною підготовкою.

Персональний склад локомотивних бригад - для обслуговування пасажирських поїздів узгоджується з ревізором з безпеки руху і затверджується начальником відділку залізниці за пропозицією начальника локомотивного депо до літнього графіку руху поїздів, а також при необхідності обслуговування додаткових пасажирських поїздів та призначення окремих машиністів для водіння пасажирських поїздів. При відсутності відділку залізниці. списки локомотивних бригад розглядаються та затверджуються керівництвом служби локомотивного господарства залізниці.

Машиністи тепловозів при переведенні на інший вид роботи, зміні серії тепловозів допускаються до самостійної роботи тільки після проведення теоретичної атестації, контрольно-інструкторської поїздки та отримання письмового позитивного висновку машиніста - інструктора. Машиністи тепловозів при переведенні на нову дільницю роботи допускаються після проведення контрольно-інструкторської поїздки та отримання письмового позитивного висновку машиніста - інструктора. Ці висновки відмічаються у формуляр машиніста, а. також зберігаються у їх особистій справі.

При перерві у роботі на тепловозі, дільниці або станції до 3-х місяців, якщо за цей час відбулися якісь зміни на дільницях та станціях (у розміщенні сигналів, засобах зв'язку, швидкостях руху та інше), машиністи допускаються до роботи після додаткового інструктажу та перевірки знань з особливостей роботи в змінених умовах, а при необхідності з ними проводиться контрольно-інструкторська поїздка.

При перерві у роботі на тепловозі, дільниці, станції від 3 місяців до 1 року машиністи допускаються до самостійної роботи після проведення з ними інструктажу і контрольно-інструкторських поїздок на кожній ділянці обертання або станції та отримання позитивного письмового висновку машиніста-інструктора.

При перерві у роботі на тепловозі понад одного року машиністи допускаються до самостійного водіння поїздів або виконання маневрів після перевірки знань ними нормативних документів та отримання висновку машиніста-інструктора порядком.

При перерві у роботі на тепловозі понад 2 роки або при переведенні машиніста з іншого депо (підприємства) відновлення його на посаді машиніста допускається тільки після роботи діючим помічником машиніста.

З метою підвищення відповідальності локомотивних бригад у виконанні своїх обов'язків для машиністів та помічників машиніста встановлені талони попередження: 1, 2 та 3. Позбавлення талону попередження відбувається за особисте порушення ПТЕ, інструкцій, нормативно-технічних актів з безпеки руху , і охорони праці, незадовільне обслуговування та утримання тепловозів.

При призначені на посаду машиніст чи помічник машиніста одержують талон 1. Якщо машиніст (або помічник машиніста) порушив посадові обов'язки,  контролюючі службові особи можуть вилучити у машиніста (або помічника машиніста) талон і зробити про це запис у формулярі. Керівництво депо (начальник депо з машиністом, а заступник начальника депо з помічником машиніста) розглядають цей випадок, після чого машиністу (або помічникові машиніста) видасться наступний талон (2 або 3). Після вилучення 2-х талонів попередження машиніст (або помічник машиніста) підлягає перевірці знань ним своїх посадових обов'язків на підставі якої приймається рішення про наступний допуск його до роботи.

При цьому машиніст (або помічник машиніста) який має талон попередження 3 та допущений до подальшої роботи повинен бути під ретельним контролем з боку машиніста-інструктора та керівництва депо. При вилучені талона 3 машиніст (або помічник машиніста) підлягає позачерговим атестації порядком встановленим Укрзалізницею. Порядок роботи з талонами попередження встановлюється окремим положенням Укрзалізниці.

Машиніст тепловозів не має права передавати керування тепловозу іншим особам за винятком машиніста-інструктора та машиніста, що навчають його передовим методам водіння поїздів.

З метою підготовки машиністів тепловозів з числа помічників, а також при перекваліфікації робітників локомотивних бригад на нові види тяги машиніст може довіряти керування тепловозів під своїм наглядом та під особисту відповідальність помічнику машиніста або дублеру машиніста.

При цьому стаж роботи на посаді машиніста та помічника машиніста повинен бути не менше одного року (для інженера тягової спеціальності - 6 місяців), а період їх сумісної праці не менше одного місяця.

Машиністу забороняється:

- передавати керування тепловозів своєму помічнику при роботі в нестандартних та аварійних ситуаціях (несправність локомотивної сигналізації, а також інших приладів безпеки руху, слідування з пожежними, відбудовними, здвоєними поїздами, слідування неправильною колією та інші.);

- відлучатися з кабіни тепловозу, коли керування здійснює помічник машиніста. Дозвіл про допуск на керування тепловозу помічником машиніста видає машиніст-інструктор з записом про це в його формуляр.

Машиністу тепловозу під час роботи забороняється відлучатися з тепловозу. У виняткових випадках, коли виникає така необхідність, він повинен зупинити тепловозів (поїзд) у такому місці, де буде забезпечена безпека попущення рухомого складу, загальмувати тепловозів та закріпити його від самовільного руху у відповідності із встановленим на залізниці порядком та залишити тепловоз під доглядом помічника машиніста.

При відсутності помічника машиніст може залишити тепловоз тільки після того, як він буде приведений у неробочий стан, закріплений встановленим порядком від самовільного руху, вилучання реверсивної рукоятки, ключів керування та замикання кабін машиніста.

Якщо зупинка поїзда виникла на несприятливому профілю колії, залишати кабіну машиністу та його помічнику одночасно забороняється.

У відсутність машиніста іншим робітникам залізничного транспорту приводити тепловоз до руху забороняється.

При відсутності у машиніста дозволу виконувати роботу на тій або іншій ділянці та необхідності виїзду на неї в допомогу машиністу повинен бути виділений провідник з числа машиністів тепловозів, або помічників машиніста, які мають свідоцтво на право керуванням тепловозом та стаж роботи на даній ділянці не менше одного року після додаткового інструктажу черговим по депо чи машиністом-інструктором.

Провідник зобов'язаний давати всю необхідну інформацію діючому машиністу для безпечного та раціонального слідування поїзда по дільниці.

Відповідальність за безпечний рух поїзда по дільниці та виконання графіка руху покладається на діючу локомотивну бригаду та провідника в рівній мірі.

Забороняється проїзд у робочих кабінах тепловозів осіб, які не входять до складу локомотивної бригади, окрім кондукторів (складачів поїздів), а також посадових осіб, які мають відповідний дозвіл, але не більше двох чоловік одночасно.

При призначенні на посаду машиніста чи помічника машиніста йому видають формуляр встановленого зразка. Сторінки формуляра повинні бути пронумеровані, формуляр підписаний начальником депо або його заступником по експлуатації.

У формуляр занотовуються висновки машиніста - інструктора за його особистим підписом про допуск до самостійної роботи на посаді машиніста на ділянки обслуговування, станції та серії тепловозів, записи про результати контрольно-інструкторських поїздок, раптових перевірок та супроводження поїздів, про проведені інструктажі, співбесіди, видання завдань, про вилучення талонів попередження, дисциплінарні стягнення, а також іншу роботу яка проводиться з машиністом або помічником машиніста.

Записи у формуляр машиніста здійснюють: старший машиніст, машиністи-інструктори, керівники депо, відділку залізниці (державного підприємства з перевезень вантажів та пасажирів) та служби локомотивного господар