ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Порядок видачі посвідчень на право управління локомотивом і моторвагонним поїздом

Порядок видачі посвідчень на право управління локомотивом і моторвагонним поїздом

 

Посвідчення на право управління локомотивом (електровозом, тепловозом, паровозом) і моторвагонним поїздом (електропоїздом, дизель-поїздом) видаються особам, які працюють в локомотивних депо залізниць України, мають кваліфікацію слюсаря по ремонту рухомого складу (локомотивів, моторвагонного рухомого складу) не нижче 3-го розряду, необхідний стаж роботи діючим помічником машиніста локомотива, моторвагонного рухомого складу і витримали теоретичні Іспити в дорожній кваліфікаційній комісії на знання:

а) Правил технічної експлуатації залізниць України. Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України та Інструкції з сигналізації на залізницях України;

б) управління, будови і дії локомотива, моторвагонного поїзда;

в) будови, дії, управління гальмами і експлуатації приладів безпеки;

г) основних положень правил поточного ремонту, технічного обслуговування локомотива, моторвагонного поїзда, а також установленого порядку утримання і догляду за ним у процесі експлуатації;

д) основних властивостей, характеристик видів палива і мастил, що застосовуються на залізничному транспорті, методів економного їх витрачання та економії електроенергії;

е) діючих наказів, інструкцій та вказівок, що стосуються кола обов'язків машиніста;

ж) правил та інструкцій з техніки безпеки і виробничої санітарії під час експлуатації та ремонту локомотивів, моторвагонного рухомого складу;

з) посадової інструкції локомотивної бригади;

й) Положення про дисципліну на залізничному транспорті України.

Особам, які не працюють в локомотивних депо залізниць, посвідчення на право управління локомотивами, які діють на мережі залізниць загального користування, як правило, не видаються.

Іспити на право управління локомотивом, моторвагонним поїздом проводяться дорожніми кваліфікаційними комісіями в такому складі: начальник служби локомотивного господарства або його заступник (голова); начальник відділу ремонту служби локомотивного господарства або його заступник, старший ревізор служби локомотивного господарства і дорожній ревізор з безпеки руху поїздів, спеціаліст з питань роботи автогальм. Для участі в роботі комісії може запрошуватись представник профспілкового комітету та інші керівники депо.

Для осіб, які пройшли навчання в дорожніх технічних школах, теоретичні іспити на право управління локомотивом, моторвагонним поїздом суміщаються з кваліфікаційним іспитом на присвоєння професії машиніста відповідного виду тяги.

У комісію по проведенню іспитів в цьому випадку входять такі особи: начальник служби локомотивного господарства або його заступник (голова), дорожній ревізор з безпеки руху, старший ревізор служби локомотивного господарства, начальник школи чи його заступник, викладачі предметів. Для участі в роботі комісії може запрошуватись представник профспілкового комітету. Голова дорожньої кваліфікаційної комісії має право залучати до роботи в комісії інших фахівців.

Особи, відряджені для навчання в дорожні технічні школи з підприємств інших міністерств і відомств, іспитам у вказаній комісії не підлягають. У цьому випадку особам, які успішно закінчили курс -навчання, школою видаються посвідчення про присвоєння професії машиніста локомотива, моторвагонного поїзда відповідного виду тяги.

До теоретичних іспитів на право управління локомотивом, моторвагонним поїздом допускаються особи, які мають стаж роботи діючим помічником машиніста відповідного виду тяги не менше двох років.

Для осіб, які закінчили вищі навчальні заклади залізничного транспорту з тягового фаху, та студентів цих учбових закладів, допущених до захисту дипломного проекту, вказаний стаж скорочується до 8 місяців.

Для осіб, які мають середньо технічну освіту з тягового фаху, стаж роботи помічником машиніста на відповідному виді тяги скорочується до одного року. Такий же стаж встановлюється особам, які закінчили середнє професійне технічне училище і одержали професію машиніста.

Особам, які вже мають посвідчення на право управління локомотивом або моторвагонним поїздом, при перекваліфікації на локомотиви іншого виду тяги стаж роботи діючим помічником машиніста на локомотиві нового виду тяги встановлюється не менше двох місяців.

Помічники машиністів і машиністи, які представляються для складання іспитів в дорожній кваліфікаційній комісії, при перекваліфікації з локомотивів одного виду тяги на локомотиви Іншого виду тяги, підлягають попереднім теоретичним іспитам в комісії локомотивного депо в такому складі: начальник депо (голова), машиніст-інструктор локомотивних бригад та інженер-технолог по ремонту локомотивів.

Результати іспитів оформляються актом встановленої форми, який підписується всіма членами комісії і е одним із документів, що направляються в дорожню кваліфікаційну комісію.

Особи, які закінчили вищі учбові заклади і технікуми з тягового фаху, а також дорожні технічні школи машиністів локомотивів, попереднім теоретичним іспитам в депо не підлягають.

Особи, які направляються в дорожню кваліфікаційну комісію, підлягають також практичним іспитам. Практичні іспити проводяться на одній із дільниць, яка обслуговується локомотивними бригадами даного депо, протяжністю не менше 100 км під безпосереднім наглядом машиніста і машиніста-інструктора.

В тих депо, де паровози і тепловози використовуються на маневровій чи у господарчій роботі, як виняток, практичні іспити дозволяється проводити в цьому виді руху. Тривалість іспитів при цьому повинна бути не менше 6 годин.

Результати іспитів оформляються актом відповідної форми, підписуються машиністом-інструктором та машиністом, які брали участь в іспитах, і затверджуються начальником депо.

На помічників машиністів, які направляються в дорожню кваліфікаційну комісію, представляються такі документи: акт про проведення практичних випробувань, акт про проведення попередніх іспитів в комісії локомотивного депо (на осіб, які підлягають цим іспитам), довідка про стаж роботи, підписана начальником депо і головним бухгалтером, довідка про слюсарний розряд, копія документа про освіту, копія медичної картки з фотокарткою і висновком про придатність до роботи машиністом.

На машиністів локомотивів, що перекваліфіковуються з одного виду тяги на інший, замість копії документа про освіту подається копія посвідчення на право управління локомотивом.

На машиністів локомотивів, позбавлених права управління, при поновленні їх в дорожню комісію начальником депо направляється подання з викладенням причини позбавлення права управління, характеристика роботи даної особи за цей період з доданням актів про проведення практичних і попередніх теоретичних іспитів, копія медичної картки з фотокарткою і висновком про придатність до роботи машиністом та документ, який засвідчує його роботу машиністом до позбавлення права управління.

Дорожня кваліфікаційна комісія оформляв результати Іспитів актом відповідної форми. Акт підписується всіма членами комісії.

Особам, які склали іспити в дорожній кваліфікаційній комісії, служба локомотивного господарства видає посвідчення встановленої форми на право управління локомотивом із зазначенням того виду тяги, на управління локомотивом якої складені іспити, а особам, які перекваліфіковуються на інший вид тяги,  посвідчення-вкладку, яке без основного посвідчення недійсне. Посвідчення на право управління локомотивом при видачі реєструються в спеціальній книзі встановленої форми і вручаються особі, яка склала іспити, під розписку або направляються в депо для вручення. .

Книга обліку видачі посвідчень на право управління локомотивом, акти про проведення практичних і теоретичних іспитів підлягають зберіганню в дорожньому архіві.

Посвідчення на право управління локомотивом, моторвагонним поїздом, видані службою локомотивного господарства однієї із залізниць, є посвідченнями мережі залізниць загального користуванню і дійсні на всіх залізницях України.

При переході на локомотиви, моторвагонні поїзди того ж виду тяги але іншої серії, роду струму чи системи передачі, машиніст повинен пройти короткочасну перепідготовку на курсах, скласти перевірочні іспити в комісії локомотивного депо на знання особливостей цього локомотива (моторвагонного поїзда) і пройти практичні іспити (обкатку).

Посвідчення на право управління локомотивом вузької колії видаються особам, які склали відповідні іспити в дорожній кваліфікаційній комісії. Ці посвідчення для роботи машиністом локомотива нормальної колії недійсні.

Посвідчення на право управління локомотивом, видані підприємствами інших міністерств і відомств, не дають права виїзду машиніста на колії загального користування.

При необхідності виїзду на станцію примикання під'їзної колії машиністи локомотивів, які мають вказані посвідчення повинні скласти теоретичні іспити у відділку залізниці (державному підприємстві по перевезенню вантажів і пасажирів) на знання Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, будови і управління гальмами, діючих наказів, інструкцій і вказівок Державної адміністрації залізничного транспорт України стосовно кола обов'язків машиніста та технічно-розпорядчого акта даної станції.

Іспити в цьому випадку проводяться комісією в такому складі: начальник відділу локомотивного господарства відділка залізниці або начальник найближчого локомотивного депо (голова), ревізор відділка залізниці з безпеки руху поїздів та ревізор руху.

Результати іспитів оформлюються актом встановленої форми і підписуються всіма членами комісії. Практичні іспити (пробна поїздка) проводяться машиністом-інструктором найближчого локомотивного депо. У посвідченнях на право управління машиністів локомотивів, які витримали вказані іспити, керівництво відділка залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів) робить запис, скріплений печаткою відділка залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів) про те, що даній особі дозволяється виїзд на конкретну станцію примикання. Такий же порядок дозволу виїзду на станцію примикання розповсюджується на осіб, які мають посвідчення, які діють на мережі залізниць загального користування, але які працюють на підприємствах інших міністерств і відомств.

Начальником залізниці у разі особливої необхідності для здійснення технологічних перевезень може бути дозволений виїзд на конкретну дільницю залізниці загального користування машиністам, які працюють на підприємствах інших міністерств або відомств. В цьому випадку машиніст, який має посвідчення на право управління локомотивом, видане підприємством іншого міністерства чи відомства, підлягає теоретичним іспитам в дорожній кваліфікаційній комісії в повному обсязі знань згідно з положення.

Практичні іспити (пробна поїздка) проводяться за вказівкою служби локомотивного господарства машиністом-інструктором локомотивних бригад локомотивного депо залізниці, на дільниці обслуговування якого дозволено виїзд.

Для одержання дозволу на виїзд на дільницю залізниці машиніст іншого міністерства або відомства повинен вивчити технічно-розпорядчі акти станцій дільниці та скласти іспити.

Машиністам, які склали вказані іспити, видаються посвідчення на право управління локомотивом, які діють на мережі залізниць загального користування, в них начальником служби локомотивного господарства робиться запис, завірений печаткою, про те, що даній особі дозволяється виїзд на конкретну дільницю залізниці.

Машиністи локомотивів, які мають посвідчення на право управління локомотивом, які діють на мережі залізниць загального користування, теоретичним іспитам не підлягають. Вони підлягають тільки практичним іспитам (пробна поїздка), після чого в їхніх посвідченнях робиться запис про право управління локомотивом у встановленому порядку.

В аналогічному порядку дозволяється виїзд на колії загального користування залізниці також машиністам всіх підприємств залізничного транспорту (крім локомотивних депо і їх підрозділів) - локомотивобудівних та локомотиворемонтиих заводів, колійних машинних станцій, щебенедобувних кар'єрів, вагонних депо та інших, в штаті яких є машиністи локомотивів.

При необхідності конкретний порядок виїзду на станції примикання та дільниці залізниці може встановлюватися начальником залізниці.

При переході на роботу в локомотивне депо залізниці машиністу замість посвідчення на право управління локомотивом, яке діє на мережі залізниць загального користування, із записом про дозвіл на виїзд на колії загального користування за клопотанням начальника цього депо в службі локомотивного господарства видається дублікат, а само посвідчення знищується, про що складається акт.

Складання іспитів для одержання дубліката в дорожній кваліфікаційній комісії в цьому випадку не потрібне.

Всі працівники, що мають посвідчення на право управління локомотивом, зобов'язані забезпечити їх зберігання, а в разі їх втрати повідомити про це начальника локомотивного депо в письмовій формі Із зазначенням причин і обставин. Кожний випадок втрати посвідчення докладно розглядається начальником депо.

Дублікати посвідчень на право управління локомотивом у випадках їх втрати або ветхості видаються в службах локомотивного господарства залізниць, де машиністи працюють, або за територіальною ознакою.

Працівникам підприємств і організацій інших міністерств І відомств дублікат про посвідчення на право управління локомотивом не видається, крім машиністів, яким дозволено виїзд на колії загального користування.

Для видачі дубліката посвідчення на право управління локомотивом начальником локомотивного депо в службу локомотивного господарства подаються особиста заява працівника, клопотання начальника депо із зазначенням номера посвідчення і дати його видачі, номерів і дат актів проведення практичних і теоретичних іспитів і дві фотокартки. Дублікат підписується начальником служби локомотивного господарства або його заступником.

У разі відсутності в. службі локомотивного господарства необхідних документів направляється запит в залізницю, що видала посвідчення, і дублікат видається після одержання підтвердження про наявність в архівах актів про проведення теоретичних і практичних іспитів.

Про видачу дубліката посвідчення повідомляється в службу локомотивного господарства тієї залізниці, де зберігаються акти про проведення теоретичних і практичних іспитів, із зазначенням номерів втраченого і виданого посвідчень.

Показання свідків не можуть бути підставою для видачі дубліката посвідчення на право управління локомотивом.

Посвідчення, які стали непридатними через ветхість, після видачі дубліката знищуються, що оформлюється актом.

При позбавленні особи права управління локомотивом, моторвагонним поїздом через катастрофу, аварію, проїзд забороняючого сигналу, появу на роботі в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння посвідчення на право управління в місячний строк пересилається в службу локомотивного господарства, де зберігаються протягом року. Після закінчення цього строку воно знищується, про що складається акт.

Особи, позбавлені права управління локомотивом, після закінчення строку можуть знову одержати посвідчення на право управління локомотивом, моторвагонним поїздом тільки після складання іспитів в порядку, встановленому положенням.