ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Порядок проведення іспитів та видачі посвідчень помічника машиніста локомотива і моторвагонного рух

Порядок проведення іспитів та видачі посвідчень помічника машиніста  локомотива і моторвагонного рухомого складу

 

До іспитів на одержання посвідчення помічника машиніста локомотива і моторвагонного рухомого складу допускаються особи, які закінчили повний курс навчання технічної школи з відповідного фаху, які навчаються в Інститутах, технікумах і середніх професійних технічних училищах на факультетах та відділеннях з тягового фаху і допущені до виробничої практики, а також особи, які відпрацювали не менше року слюсарями по ремонту тягового рухомого складу.

Всі вказані особи повинні мати кваліфікацію слюсаря по ремонту рухомого складу не нижче третього розряду.

На іспитах перевіряються знання (в обсязі програми для помічників машиністів):

а) Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України й Інструкції з сигналізації на залізницях України;

б) будови локомотива або моторвагонного рухомого складу даного виду тяги, а також встановленого порядку обслуговування і догляду за ними в процесі експлуатації;

в) будови і обслуговування гальм;

г) посадової інструкції локомотивної бригади;

д) правил і інструкцій з техніки безпеки;

е) Положення про дисципліну на залізничному транспорті України.

Іспити на одержання посвідчень помічника машиніста локомотива (моторвагонного поїзда) проводяться комісією локомотивного депо в такому складі: начальник депо або його заступник (голова), машиніст-інструктор і інженер з техніки безпеки та охорони праці.

При іспитах в технічних школах в склад комісії входять: начальник локомотивного депо або його заступник (голова), начальник технічної школи або його заступник та викладачі предметів, з яких проводяться іспити.

Результати іспитів оформляються актом встановленої форми і підписуються всіма членами комісії.

При переході помічників машиністів на локомотиви або моторвагонних поїздів одного виду тяги на локомотиви або моторвагонні поїзди іншого виду тяги вони підлягають іспитам в повному обсязі програми знань. 

При переході помічників машиністів локомотивів або моторвагонних поїздів однієї серії на локомотиви або моторвагонні поїзди іншої серії одного й того ж виду тяги вони підлягають іспитам тільки на знання конструктивних особливостей нових локомотивів охорони праці.

Для складання іспитів на одержання посвідчення помічника машиніста локомотива або моторвагонного поїзда в комісію повинні бути подані такі документи:

а) акт про здачу проби або довідка про присвоєння кваліфікації слюсаря не нижче третього розряду;

б) висновок (медична картка) лікарської комісії про придатність до роботи помічником машиніста.

Для осіб, які не працюють на залізницях (крім осіб, що навчаються в інститутах, технікумах і середніх професійно-технічних училищах з тягових спеціальностей), комісії локомотивного депо іспитів на одержання посвідчення помічника машиніста не проводять.

Особам, які успішно склали вказані вище іспити, видаються посвідчення встановленої форми, які дійсні на всіх підприємствах і а організаціях Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Особам, які мають посвідчення помічника машиніста локомотива (моторвагонного рухомого складу), повинні ретельно їх зберігати, а у разі їх втрати письмово повідомити про це начальника локомотивного депо. Обставини кожного випадку втрати посвідчення розглядаються начальником депо і вирішується питання про видачу дубліката.

Дублікати видаються на підставі актів про проведення іспитів, які зберігаються в локомотивному депо. Якщо іспити проводились в іншому депо, начальником депо туди направляється запит і дублікат видається після одержання відповідного підтвердження.

Особам, які не працюють на залізничному транспорті, дублікат посвідчення помічника машиніста локомотива (моторвагонного рухомого складу) не видається.

Підставою для прийому таких осіб на роботу помічниками машиністів в локомотивні депо залізниць в дані трудової книжки або інші документи, що підтверджують роботу на цій посаді. Посвідчення помічника машиніста локомотива (моторвагонного рухомого складу) видається після складання іспитів в повному обсязі.

Особам, позбавленим посвідчення помічника машиніста локомотива (моторвагонного рухомого складу) через катастрофу, аварію, проїзд забороняючого сигналу або появу на роботі в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння відповідно до положення про дисципліну робітників на залізничному транспорт) України, знову може бути видане посвідчення після складання іспитів в повному обсязі після закінчення терміну, зазначеного в наказі.