ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Порядок присвоєння класу кваліфікації машиністам локомотивів і моторвагонних поїздів

Порядок присвоєння класу кваліфікації машиністам локомотивів і моторвагонних поїздів

 

Клас кваліфікації присвоюється машиністам локомотивів (електровозів, тепловозів, паровозів) і моторвагонних поїздів (електропоїздів, дизель-поїздів) підприємств і організацій залізниць.

Машиністам локомотивів і моторвагонних поїздів присвоюються третій, другий і перший класи кваліфікації.

Третій клас кваліфікації присвоюється машиністам локомотивів, моторвагонних поїздів, які мають стаж роботи машиністом не менше одного року і забезпечують протягом останнього року безаварійну роботу та зразковий догляд за локомотивом, моторвагонним поїздом.

Другий клас кваліфікації присвоюється машиністам локомотивів, моторвагонних поїздів, які відпрацювали машиністами після присвоєння третього класу в поїзному русі не менше двох років, на маневровій і інших видах непоїзної роботи -- не менше трьох років, а для тих, хто має вищу освіту з відповідного фаху, -- не менше двох років, забезпечуючи безаварійну і бездоганну роботу протягом останнього року та зразковий догляд за локомотивом, моторвагонним поїздом.

Перший клас кваліфікації присвоюється машиністам локомотивів, моторвагонних поїздів, які пропрацювали машиністами після присвоєння другого класу кваліфікації в поїзному русі не менше чотирьох років або на маневровій і інших видах непоїзної роботи — не менше шести років, а для тих, хто має вищу освіту з відповідного фаху, - не менше двох років, забезпечуючи безаварійну і бездоганну роботу протягом останніх двох років і зразковий догляд за локомотивом, моторвагонним поїздом.

Крім наведених вимог, для присвоєння класу кваліфікації машиністи локомотивів (моторвагонних поїздів) повинні забезпечувати відмінне водіння поїздів (маневрова й інші роботи), стійке і якісне виконання виробничих завдань і норм експлуатаційної роботи, а також володіти найбільш глибокими знаннями, особливо Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, конструкції локомотивів (моторвагонних поїздів), правил їх технічного обслуговування і поточного ремонту, будови гальм і управління ними, автоматичної локомотивної сигналізації, а також способів виявлення і усунення несправностей локомотивів, моторвагонних поїздів на шляху прямування й економного використання електроенергії і пального.

До іспитів на присвоєння класу кваліфікації допускаються машиністи-інструктори локомотивних бригад, які мають стаж роботи, передбачений для машиністів локомотивів (моторвагонних поїздів) відповідного класу кваліфікації. У стаж враховується період роботи машиністом локомотива (моторвагонного поїзда) та машиністом-інструктором локомотивних бригад.

Іспити на присвоєння третього класу кваліфікації проводяться кваліфікаційними комісіями локомотивних депо залізниць в такому складі: начальник депо (голова), машиніст-інструктор локомотивних бригад, інженер-технолог по ремонту локомотивів (моторвагонних поїздів). Для участі в роботі комісії може запрошуватися представник профспілкового комітету депо.

Результати іспитів оформлюються актом встановленої форми, який підписується всіма членами комісії і зберігається в особовій справі машиніста.

Іспити на присвоєння другого і першого класів кваліфікації проводяться дорожніми кваліфікаційними комісіями в такому складі: начальник служби локомотивного господарства або його заступник (голова), дорожній ревізор з безпеки руху поїздів, старший ревізор служби локомотивного господарства, начальник відділу ремонту служби локомотивного господарства або його заступник, спеціаліст з питань роботи автогальм. Для участі в роботі комісії може запрошуватись представник профспілкового комітету та інші спеціалісти.

Результати роботи комісії оформляють актом встановленої форми, який підписується всіма членами комісії.

Машиністи локомотивів, моторвагонних поїздів допускаються до іспитів на присвоєння другого і першого класів кваліфікації за поданням начальника локомотивного депо.

У поданні вказується дата присвоєння попереднього класу кваліфікації, вид руху, у якому працює машиніст, тривалість безаварійної роботи та інші необхідні дані.

Машиністам локомотивів, моторвагонних поїздів інших підприємств та організацій залізничного транспорту (крім локомотивних депо) клас кваліфікації присвоюється в порядку, встановленому положенням, у відповідних кваліфікаційних комісіях (в управліннях залізниць і в локомотивних депо) прилеглих залізниць за поданням керівників цих підприємств (організацій).

В аналогічному порядку присвоюється клас кваліфікації машиністам локомотивів, моторвагонних поїздів підприємств (організацій) інших міністерств і відомств.

Всім особам, які склали іспити на присвоєння класу кваліфікації, видаються посвідчення єдиного зразка, які підписуються:

про присвоєння першого класу кваліфікації - начальником залізниці або його заступником, який відає локомотивним господарством;

другого класу кваліфікації - начальником служби локомотивного господарства залізниці або його заступником;

третього класу кваліфікації - начальником локомотивного депо.

Посвідчення про присвоєння класу кваліфікації машиністам локомотивів (моторвагонних поїздів) при видачі реєструється в книзі встановленої форми. Разом з посвідченням машиністу може видаватись нагрудний знак класності, відповідний присвоєному класу кваліфікації.

Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України або його заступник, який відає локомотивним господарством, за поданням начальника Головного управління локомотивного господарства може підвищити клас кваліфікації, аж до першого, без складання іспитів машиністам локомотивів (моторвагонних поїздів), які відзначилися постійним забезпеченням безаварійного руху поїздів, високим рівнем експлуатації локомотивів (моторвагонного рухомого складу), економією палива та електроенергії, збільшенням термінів служби рухомого складу внаслідок впровадження передових методів праці та зразкового догляду.

Клас кваліфікації, присвоєний машиністам локомотивів вузькоколійних залізниць, є дійсним тільки при роботі на цих локомотивах.

Машиністи локомотивів (моторвагонних поїздів), які мали перерву в роботі на локомотиві більше трьох років, втрачають право на раніше присвоєний клас кваліфікації. При перерві в роботі від одного до трьох років за машиністами раніше присвоєний клас кваліфікації зберігається протягом 6 місяців. До закінчення цього строку вони повинні скласти теоретичні іспити у відповідних комісіях на підтвердження раніше присвоєного класу кваліфікації.

За керівниками і спеціалістами управлінь, відділків залізниць і локомотивних депо, які за посадою пов'язані з експлуатацією локомотивів (моторвагонних поїздів) та інструктивно-виховною роботою локомотивних бригад, а також за машиністами-Інструкторами і машиністами локомотивів (моторвагонних поїздів), обраними на профспілкову роботу в локомотивних депо, при поверненні на роботу машиністами локомотивів (моторвагонних поїздів) раніше присвоєний їм клас кваліфікації зберігається протягом 6 місяців. До закінчення цього терміну вони зобов'язані скласти теоретичні іспити на підтвердження раніше присвоєного класу кваліфікації у відповідних кваліфікаційних комісіях згідно з даним Положенням.

Якщо теоретичні іспити у вказаний строк не складені, клас кваліфікації їм може бути присвоєний на загальних підставах в порядку, передбаченому положенням.

При переході машиністів локомотивів з локомотива одного виду тяги на локомотив іншого виду тяги раніше присвоєний машиністу клас кваліфікації зберігається протягом року. Протягом цього терміну машиніст зобов'язаний скласти теоретичні іспити на підтвердження раніше присвоєного класу кваліфікації у відповідних кваліфікаційних комісіях згідно з положенням.

Якщо теоретичні іспити в указаний термін не складені, клас кваліфікації йому може бути присвоєний на загальних підставах в порядку, передбаченому положенням. При визначенні стажу роботи в цьому випадку враховується весь попередній період роботи машиністом локомотива.

За невиконання своїх обов'язків, незабезпечення безпеки руху, псування локомотива (моторвагонного поїзда) з вини машиніста та інший брак в роботі, поганий догляд за локомотивом (моторвагонним поїздом) клас кваліфікації машиніста може бути знижений.

Перший клас кваліфікації знижується начальником залізниці або його заступником, який відає локомотивним господарством; другий- начальником служби локомотивного господарства, третій- начальником локомотивного депо.

При позбавленні машиніста посвідчення на право управління локомотивом (моторвагонним поїздом) його водночас позбавляю, в всіх раніше присвоєних класів кваліфікації.

Особи, які мають посвідчення про присвоєння класу кваліфікації, зобов'язані забезпечити їх зберігання, а у випадку втрати — письмово повідомити про це начальника локомотивного депо з вказанням причин і обставин. Кожний випадок втрати посвідчення розглядається начальником депо.

Дублікати посвідчень про присвоєння першого і другого класів кваліфікації у випадку їх втрати або ветхості видаються тільки працівникам залізничного транспорту в службах локомотивного господарства залізниць, про присвоєння третього класу кваліфікації  в локомотивних депо.

Для видачі дубліката посвідчення про присвоєння першого і другого класів начальником локомотивного депо в службу локомотивного господарства подаються особиста заява працівника, клопотання із зазначенням номера посвідчення І дати його видачі, номера і дати акта про проведення теоретичних іспитів і одна фотокартка.

Дублікат   посвідчення   першого  класу  кваліфікації підписується начальником залізниці або його заступником, який відає локомотивним господарством, дублікат посвідчення другого класу підписується начальником служби локомотивного господарства або його заступником. Рішення про видачу дубліката посвідчення про присвоєння третього класу кваліфікації приймається начальником локомотивного депо.

Посвідчення про присвоєння класу кваліфікації, які стали непридатними через ветхість, після видачі дублікатів знищуються, що оформляється актом.

Працівникам підприємств та організацій інших міністерств і відомств дублікат посвідчення про присвоєння класу кваліфікації не видається. Знову клас кваліфікації може бути присвоєний таким працівникам тільки після складання теоретичних іспитів у відповідних кваліфікаційних комісіях в порядку, передбаченому Положенням.