ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Основні задачі та структура локомотивного господарства

Основні задачі та структура локомотивного господарства

 

         Основними задачами локомотивного (МВРС) господарства є: забезпечення заданого об’єму перевезень справними локомотивами та МВРС; точне виконання розкладу та графіка руху поїздів; дуже ретельного технічного стану локомотивів та МВРС, постійне поновлення та введення прогресивних технологічних процесів та передових методів праці при експлуатації та ремонті тепловозів, що забезпечують їх надійну роботу; забезпечення безпеки руху поїздів, додержання встановленого режиму праці та відпочинку локомотивних бригад; освоєння та експлуатація і введення нових типів локомотивів та МВРС раціональне використання, своєчасне оновлення – реконструкція, посилення або розвиток; технічне навчання та збільшення кваліфікації експлуатаційного та ремонтного персоналу; забезпечення рентабельності підприємств та зниження собівартості продукції.

         Централізоване технічне управління галуззю в Міністерстві транспорту повідомлення здійснює Головне управління локомотивного господарства (ЦТ УЗ), на залізній дорогі – служба локомотивного господарства (Т), на відділенні дороги – відділ локомотивного господарства (НОДТ). Таким чином, лінійні підприємства, тепловозі депо по територіальному принципу підкорені начальникам відділення та начальникам доріг, а по галузевому принципу – Головному управлінню локомотивного господарства скрізь відділи та служби локомотивного господарства.

         Головне управління локомотивного господарства (ЦТ) забезпечує введення на сеті нових видів тяги, приладів та обладнання для їх експлуатації та ремонту, розроблює та здійснює заходи по розвитку локомотивного господарства, кількість локомотивів та МВРС парку у справному стані, підвищенню його надійності, направлені на забезпечення заданих об’ємів перевезень та безпеки руху поїздів.

         На ЦТ покладені такі функції, як: затвердження проектів, іспити нової тягової техніки, розподіл її по сеті разом з Головним управлінням руху; розробка систем організації ремонту тягової техніки, правил та інструкцій з ремонту та експлуатації, планів ремонту та модернізації тягових засобів, а також контроль за їх виконанням; брати участь у розробці та погодження розподілу тягової техніки на сеті, встановлення ділянок обертання тепловозів та роботи локомотивних бригад, розрахунків норм ваги поїздів; планування та розподіл грошей на розвиток об’єктів локомотивного господарства, затвердження технічних проектів та кошторисів на їх будівництво та реконструкцію, розподіл фондів на важливіше обладнання; розподіл паливно-енергетичних ресурсів та контроль за їх використанням на всій сеті.

         У складі ЦТ знаходяться тепловозне та паливно-теплотехнічне управління і відділи: ремонту, організації роботи локомотивних бригад, технічний, плановий та капітального будівництва, деповського господарства, праці та заробітної плати, головного ревізора тощо.

         Служба локомотивного господарства (Т) розроблює плани ремонту тепловозної техніки та контролює їх виконання; розроблює та здійснює плани розвитку локомотивного господарства дороги за рахунок капіталовкладень, отриманих від ЦТ; здійснює контроль за забезпеченням безпеки руху поїздів, охорони праці, правил ремонту та технологічних інструкцій при ремонті тепловозів; розроблює та здійснює заходи по покращенню стану локомотивного парку та МВРС, організує його комісійні огляди; узагальнює та вводить передові методи праці та прогресивну технологію; організує підготовку кадрів на підприємствах навчальних закладів дороги; розподіляє паливо-енергетичні ресурси, а також верстати та обладнання в межах виділених фондів; розроблює та здійснює разом зі службою руху заходів по більш ефектному використанню тягової техніки, раціональному режиму праці та відпочинку локомотивних бригад.

         В складі служби є відділи ремонту локомотивів та МВРС, технічний, паливно-теплотехнічний та ін. Службі підкоряється дорожня хіміко-технічна лабораторія. Відділ локомотивного господарства відділення здійснює оперативне керівництво локомотивів та МВРС, депо відділення. Він забезпечує безперебійну їх роботу, контролює своєчасну видачу локомотивів та МВРС з депо, безперебійну їх екіпіровку та технічне обслуговування, разом з відділом руху контролює та відповідає за додержанням режим праці та відпочинку локомотивних бригад, розроблює графіки обороту бригад, тощо.