ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Основні задачі та структура локомотивного господарства

Основні задачі та структура локомотивного господарства

 

            Основними задачами локомотивного господарства є: забезпечення заданого об’єму перевезень виправними локомотивами та мотор-потяговим рухомим складом; точне виконання розкладу та графіка руху поїздів; покращення технічного стану локомотивів, постійне поновлення та введення прогресивних технологічних процесів та передових методів труда при експлуатації та ремонті локомотивів, що забезпечують їх надійну роботу; забезпечення безпеки руху поїздів, додержання встановленого режиму труда та відпочинку локомотивних бригад; освоєння, досвідна експлуатація та широке введення нових типів локомотивів та мотор-потягового рухомого складу; виправний зміст усіх будівель, приладів та обладнання, їх раціональне використання, своєчасне оновлення – реконструкція, посилення або розвиток; технічне навчання та збільшення кваліфікації експлуатаційного та ремонтного персоналу; забезпечення рентабельності підприємств та зниження собівартості продукції.

            Централізоване технічне управління галуззю В Міністерстві шляхів повідомлення здійснює Головне управління локомотивного господарства (ЦТ МПС), на залізній дорогі – служба локомотивного господарства (Т), на відділенні дороги – відділ локомотивного господарства (НОДТ). Таким чином, лінійні підприємства, локомотивні та мотор-потягові депо по територіальному принципу підкорені начальникам відділення та начальникам доріг, а по галузевому принципу – Головному управлінню локомотивного господарства скрізь відділи та служби локомотивного господарства.

            Заводи МПС по ремонту локомотивів та виробництву запасних частин знаходяться в не посередньому підкоренню Головного управління по ремонту рухомого складу та виробництва запасних частин (ЦТВР), хоч і є  складеною частиною локомотивного господарства.

            Головне управління локомотивного господарства (ЦТ) забезпечує введення на сеті нових видів тяги, приладів та обладнання для їх експлуатації та ремонту, розроблює та здійснює заходи по розвитку локомотивного господарства, змісту локомотивного парку в виправленому стані, підвищенню його надійності, направлені на забезпечення заданих об’ємів перевезень та безпеки руху поїздів.

            На ЦТ покладені такі функції, як: утвердження проектів, іспит та закупка нової тягової техніки, розподіл її по сеті разом з Головним управлінням руху; розробка систем організації ремонту тягової техніки, правил та інструкцій по ремонту та експлуатації, планів ремонту та модернізації тягових засобів, а також контроль за їх виконанням; брати участь в розробці та узгодження розміщення тягової техніки на сеті, установлення ділянок звернення локомотивів та роботи локомотивних бригад, розрахунків норм маси поїздів; планування та розподіл капіталовкладень на розвиток об’єктів локомотивного господарства, затвердження технічних проектів та кошторисів на їх будівництво та реконструкцію, розподіл фондів на важливіше обладнання; розподіл паливно-енергетичних ресурсів та контроль за їх використанням на всій сеті.

            В складі ЦТ знаходяться тепловозне та паливно-теплотехнічне управління та відділи: ремонту та нових електровозів, електропоїздів, локомотивних парків, організації роботи локомотивних бригад, технічний, плановий та капітального будівництва, деповського господарства, труда та заробітної плати, головний ревізор, інспекція котлонагляду, бухгалтерія.

            ЦТ підкоряються завод консістених змазок, проектно-конструкторське бюро (ПКБ ЦТ) та його філіали, інспекція на заводах ЦТВР та промисловості та паливні інспекції МПС в вугільних басейнах та пунктах наливу нафтопродуктів.

            Служба локомотивного господарства (Т) розроблює плани ремонту локомотивної техніки та контролює їх виконання; розроблює та здійснює плани розвитку локомотивного господарства дороги за рахунок капіталовкладень, отриманих від ЦТ; здійснює контроль за забезпеченням безпеки руху поїздів, охорони труда та техніки безпеки, правил ремонту та технологічних інструкцій при ремонті локомотивів; розроблює та здійснює заходи по покращенню стану локомотивного парку, організує його комісійні догляди; узагальнює та вводить передові методи труду та прогресивну технологію; організує підготовку кадрів на підприємствах та скрізь сіть учбових закладів дороги разом з відділом учбових закладів дороги; розподіляє паливо-енергетичні ресурси, а також станки та обладнання в межах виділених фондів; розроблює та здійснює разом зі службою руху заходів по більш ефектному використанню тягової техніки, раціональному режиму труда та відпочинку локомотивних бригад.

            В складі служби є відділи ремонту локомотивів, технічний, паливно-теплотехнічний та ін. Службі підкоряється дорожня хіміко-технічна лабораторія.

            Відділ локомотивного господарства відділення здійснює оперативне керівництво локомотивними депо відділення. Він забезпечує безперебійну їх роботу, контролює своєчасну видачу локомотивів та мотор-потягового рухомого складу з депо, безперебійну їх екіпіровку та технічне обслуговування, разом з відділом руху контролює та відповідає за додержанням режим труда та відпочинку локомотивних бригад, розроблює графіки обороту бригад, контролює зміст домів відпочинку.

            Основні локомотивні депо (ТЧ) є самостійними госпрозрахунковими підприємствами локомотивного господарства. Основними задачами локомотивних депо є своєчасна видача локомотивів та мотор-потягового рухомого складу у виправному стані, високоякісний їх ремонт та технічне обслуговування, організація нормального труда та відпочинку локомотивних бригад та ремонтного персоналу.