ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Додатковий опір руху та причини, які викликають його

6 Додатковий опір руху та причини, які викликають його

 

При руху на підйом або при спуску локомотив та потяг відчувають додатковий опір від ухилу, яке викликається дією складаної сили ваги Q`     Розкладемо Q на складанні Q cos α  та Q sin α. Перша з них, перпендикулярна направленню руху, урівноважується реакцією рейки N, а друга, паралельна цьому направленню, представляє собою додатковий опір від ухилення.

Так як кут ухилення залізничних кутів не більш 5°, sin α ≈ tg α. Тоді сила опору Wi = 1000 Q` tg α = 1000 Qg tg α. Крутизна ухилення означається підйомом або спуском (у метрах) на протязі 1000 м та вимірюється в промили (%о).

 

і = h/l · 1000 = 1000 tg α

 

Тому, Wi = Qgi. Дольовий опір від ухилення ωi = Wi/Qg = i, тобто воно числено рівне ухиленню в промили або ж кожна з цих тисячних виробляє опір 1Н/кн..

Розгляданий опір позитивне при підйомах (від А к В) та негативне при спусках (від В к А), так як складаючи Q` sin α в останньому випадку допомагає руху, зменшуючи загальний опір.

Значення ωі, при підйомі однакове для любого виду транспортного екіпажу – потягу або локомотиву: ωi = ωі = ωi`` = i. Підйом може бути означений відношенням різності абсолютних (або відносних) відміток кінцевої та початкової його точок до відстані меж ними.

Додатковий опір від кривої, який виникає при руху потягу по непрямим ділянкам путі внаслідок тертя реборді колісних пар потягів та локомотивів об головки зовнішніх рійок, збільшення подільного та поперечного ковзання коліс, а також повертання теліжок, з поменшанням радіусу цієї кривої збільшується.

Дольовий такий опір означають експериментально. В розрахункові формули входить радіус кривої, від якого в основному залежить додатковий опір та який наперед звісний. Вплив інших факторів ураховується відносними числовими коефіцієнтами.

Дольовий опір від кривої для поїзної роботи при довжині кривої Sкр, більшої або рівної довжині потягу ln

 

 

ωr = 700/R

 

де R – радіус кривої, м (при R > 300 м). Якщо Sкр < ln то

 

ωr = 700/R · Sкр/ln

 

       На промисловому транспорті, де часто зустрічаються криві радіусом 60...100 м,

ωr = 450/R

 

бо формула дає сильно збільшенні результати. Для рухомих кутів промислового транспорту:

       а) при ln < Sкр

 

ωr = 1300/R

       б) при ln > Sкр

 

ωr =  1300/R · Sкр/ln

       При збіганні кривої з ухилом на ділянці путі їх виражають сумарним опором, замінюючи опір від кривого фіктивним  підйомом. Тоді:

 

і к = ± m + ωr

 

при цьому беруть із знаком "+” або "-", якщо потяг рухається згідно на підйом або під ухил.

       На промисловому транспорті при тягових розрахунках необхідно ураховувати також додатковий опір руху від стрілочних переводів, середня кількість яких на 1 км рейкової колії доходить до 5 шт., а на путях переміщення чавуновізних ковшів та слитковізних теліжок –     до 9 шт. 

       Середній додатковий дольовий опір ωстр при проході стрілових переводів типу 1/6 та 1/9 згідно складає 2, 93 та 2,45 Н/кн.. Значення ωстр, р для потягів на підшипниках ковзання збільшується на 15%.

 продовжити