ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Дисципліна працівників залізничного транспорту

Дисципліна працівників залізничного транспорту

 

Загальні положення. Роль залізничного транспорту в обслуговуванні народного господарства визначає необхідність точного виконання його працівниками діючих у галузі правил, наказів, інструкцій та інших нормативних актів, оскільки їх порушення створює загрозу безпеці руху поїздів і маневрової роботи, може призвести до тяжких наслідків для життя та здоров'я громадян, незбереження вантажів, завдати шкоди навколишньому природному середовищу.

Це поширюється на всіх працівників підприємств, об'єднанні, установ та організацій залізничного транспорту, що належать до Державної власності, за винятком працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування, будівельних організацій, служб постачання, дорожніх ресторанів, навчальних закладів,  і проектно-конструкторських організацій, бібліотек, методичних кабінетів, будинків культури, клубів, спортивних, дитячих і медичних закладів, пансіонатів і будинків відпочинку галузі.

  Кожен працівник зобов'язаний: знати і неухильно виконувати його вимоги; дотримувати порядку і правил, установлених чинним законодавством, Правил технічної експлуатації залізниць, наказів, інструкцій та інших нормативних актів, що діють на залізничному транспорті, точно і своєчасно виконувати накази і розпорядження керівників; забезпечувати безпеку руху поїздів і маневрової роботи, виконувати вимоги правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки і охорони навколишнього природного середовища; дотримувати графіків руху поїздів, забезпечувати своєчасну доставку до місця призначення пасажирів і вантажів, піклуватися про пасажир забезпечувати високий рівень культури їх обслуговування; берегти матеріально-технічні засоби, забезпечувати схоронність вантажів  і багажу, вживати заходів до запобігання випадкам їх розкрадання втрат, пошкоджень та псування; дотримувати Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Керівник на залізничному транспорті несе відповідальність за стан
дисципліни серед підлеглих і має бути прикладом у дотриманні закони
 дисципліни, норм моралі, давати законні і професійно грамотні вказівки
зівки підлеглим, перевіряти якість і своєчасність їх виконання.

Керівний склад і працівники, що забезпечують рух поїздів, обслуговування пасажирів і перевезення вантажів, під час виконання службові обов'язків повинні бути одягнуті за формою, якщо для них не встановлений спеціальний робочий одяг.

Будь-яке розпорядження з виконання службових обов'язків підлеглий одержує, як правило, від свого безпосереднього керівника. У разі одержання  вказівки від вищого керівника працівник зобов'язаний виконати його, повідомивши про це безпосередньому керівнику.

Начальник залізничної станції має право давати розпорядження
питань, що пов'язані із забезпеченням безпечної роботи станції, всім працівникам інших служб залізничного транспорту, які працюють на території станції, незалежно від їхньої підлеглості (крім працівників воєнізованої охорони).                                   Заохочення. За зразкове виконання службових обов'язків та ініціативність у роботі для працівників залізничного транспорту встановлюються такі види заохочення:

§  оголошення подяки;

§  преміювання;

§  нагородження цінним подарунком;

§  нагородження почесною грамотою;

§  присвоєння звання кращого працівника за фахом;

§  нагородження нагрудним значком;

§  нагородження нагрудним знаком "Почесному залізничнику".

Допускається одночасне застосування декількох видів заохочення.

Заохочення провадиться наказом керівника, який має право прийняття на роботу, за погодженням або разом з відповідним профспілковим органом.

Цей наказ оприлюднюється, а у трудовій книжці працівника робиться відповідний запис про заохочення згідно з правилами їхнього ведення.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Вищий керівник користується правом застосування заохочення, що
належить нижчому керівникові, у повному обсязі.

Дисциплінарні стягнення. Дисциплінарним проступком є провинне порушення дисципліни працівником залізничного транспорту.

На працівників залізничного транспорту можуть накладатися такі стягнення:      

-       догана;

-       позбавлення машиністів права керування локомотивом, а також позбавлення свідоцтва водія  та свідоцтва помічника машиніста локомотива з наданням роботи, не пов'язаної з керуванням локомотивом і моторно-рейковим транспортом, на строк до одного року;

-       переміщення на нижче оплачувану роботу на строк до трьох місяців;       

-       переміщення на нижчу посаду на строк до шести місяців;

-       звільнення.

 Кожний дисциплінарний проступок може бути накладено лише одне дисциплінарне стягнення.

Як дисциплінарне стягнення не допускається переведення праців­ників на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я відповідно до ме­дичного висновку.

Дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення застосовується за
пору
шення дисципліни, наслідки яких загрожують безпеці руху поїздів,
життю і здоров'ю громадян, та до категорій працівників.

       Звільнення провадиться у порядку, передбаченому законодавством про працю. Працівник, який вчинив проступок, наслідки якого загрожують безпеці руху поїздів, життю та здоров'ю громадян, повинен бути відсторонений роботи до закінчення робочої зміни службовою особою, яка здійснює розпорядчі або контрольно-інспекторські функції на даній ділянці.

      

Таблиця 3.1 - Перелік порушень дисципліни, наслідки яких загрожують безпеці руху поїздів, життю і здоров'ю громадян, а також категорій працівників, до яких застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення

Порушення

Категорії працівників

Поява (знаходження) на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння

машиністи і помічники машиніста локомотивів, водії моторно-рейко­вого транспорту незнімного типу, чергові по станції, поїзні диспетче­ри, старші чергові (чергові) стрілоч­ного поста, старші електромеханіки (електромеханіки) сигналізації, централізації і блокування (СЦБ), колійні майстри, бригадири колії, чергові по переїзду, оглядачі ваго­нів, оглядачі — ремонтники вагонів,

слюсарі по ремонту вагонів, началь­ники поїздів, провідники пасажир­ських вагонів, поїзні електромеха­ніки, старші прийомоздавальники.

Порушення

Категорії працівників

Проїзд заборонного сигналу (неза­лежно від наслідків) з вини машиніста локомотива

машиністи локомотивів, водії моторно-рейкового транспорту незнімного типу

Відправлення поїзда на зайнятий перегін або приймання поїзда на зайняту колію, відправлення поїз­дза неготовим маршрутом, пере­ведення стрілки під поїздом

чергові по станції, поїзні диспет­чери, старші чергові (чергові) стрі­лочного поста, старші електромеха­ніки (електромеханіки) СЦБ

Неогородження сигналами зупинки місць проведення колійних робіт

керівники робіт, колійні майстри, бригадири колії

Наїзд на переїзді, обладнаному автоматичною переїзною сигна­лізацією і автошлагбаумом, через несправність обладнання або порушення черговим по переїзду їх службових обов'язків

старші електромеханіки (електро­механіки) СЦБ, бригадири колії, чергові по переїзду

Допущення випадків помилкового

показання на напольному світлофорі

дозвільного сигнала замість забороняю чого  внаслідок незадовільного обслуговування обладнання СЦБ

старші електромеханіки (електромеханіки) СЦБ

Недодержання технічних умов

і правил кріплення вантажів, що

призвело до порушення вимог

безпеки руху

старші прийомоздавальники (при-

йомоздавальники) вантажів і багажу

 

Допущення випадків пожежі

в пасажирських вагонах внаслідок

недбалого ставлення до своїх

службових обов'язків

начальники поїздів, поїзні електро-

механіки, провідники пасажирських

вагонів

 

 

Дисциплінарне стягнення може накласти керівник, який має право прийняти на роботу працівника, що вчинив дисциплінарний вчинок. За відсутності відповідних керівників, зазначених у Положення дисциплінарні стягнення накладаються службовими особами, що виконують  їхні обов'язки.

У тих випадках, коли за скоєний вчинок законом передбачена кримінальна відповідальність, керівник зобов'язаний передати відповідні матеріали до органів дізнання чи попереднього слідства.

Керівник зобов'язаний особисто до накладання стягнення всебічно
та об'єктивно розібратися у причинах порушення, попередньо зажадавши
від працівника, який вчинив проступок, письмового пояснення.

Відмова від подання пояснення не звільняє керівника від права накладання стягнення, а працівника — від дисциплінарної відповідальності.

При визначенні заходу дисциплінарного стягнення керівник повинен ураховувати тяжкість порушення, ступінь вини працівника, завдану ним шкоду, обставини вчинення, а також попередню службу працівника.

Дисциплінарне стягнення накладається не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, не рахуючи часу звільнення працівника з роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядження) повідомляється працівникові під розписку.

Оскарження не припиняє виконання наказу про накладання дисципнарного стягнення.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни: і сумлінно виконував свої обов'язки, то стягнення може бути знято до закінчення одного року.

Дострокове зняття дисциплінарного стягнення провадиться керівником, який наклав його. Для зняття дисциплінарного стягнення, накладеного вищим керівником, безпосередній керівник порушує перед ним відповідне клопотання

       Зняття дисциплінарного стягнення провадиться наказом, про що працівникові повідомляється. Перед поновленням працівника на роботі, пов'язаній із рухом поїз­дів, він повинен скласти відпові