ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - 2.25П Спорядження та обслуговування поїздів

2.25П Спорядження та обслуговування поїздів

Л С П 15.44. Пасажирські, поштово-багажні, вантажно-пасажирські, військові та людські поїзди забезпечуються протипожежними засобами, засобами для надання першої медичної допомоги.

Состави пасажирських поїздів обладнуються радіостанціями для зв'язку начальника (механіка-бригадира) з машиністом поїзда.

Норми та порядок забезпечення поїздів зазначеними засобами затверджуються Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

Л С 15.45. Локомотиви мають бути забезпечені двома переносними радіостанціями, засобами пожежогасіння, необхідними сигнальними пристроями, інструментами та іншим інвентарем згідно з нормами, що затверджені Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

У випадку обладнання локомотива дводіапазонною або тридіапазонною радіостанцією достатньо мати на локомотиві одну переносну радіостанцію.

Локомотиви та моторвагонні поїзди, крім того, мають бути забезпечені чотирма гальмовими башмаками на випадок необхідності закріплення состава на перегоні.

На ділянках з ухилом, крутішим 0,012, порядок закріплення состава вантажного та вантажно-пасажирського поїзда на перегоні у випадку псування автогальм визначається начальником залізниці.

Спеціальний самохідний рухомий склад повинен бути забезпечений приладами, пристроями та інвентарем у відповідності з переліком та нормами, що встановлені Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

Л С П 15.46. Поїзд обслуговується локомотивною бригадою або бригадою для керування спеціальним самохідним рухомим складом у транспортному режимі.  Пасажирський поїзд, крім того, обслуговується провідниками вагонів та іншими працівниками відповідно до вказівок Державної адміністрації залізничного транспорту України.

На поїзди, з якими проводять маневрові роботи на проміжних станціях, для керівництва цими роботами згідно з вказівкою начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці) може призначатися головний кондуктор (складач поїздів) чи кондукторська (складальна) бригада. Керівництво переміщенням господарчих поїздів на перегоні здійснюється керівником робіт чи особою, яку він уповноважив. Обов'язки цих працівників визначаються Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи.

Для відпочинку локомотивних бригад та кондукторів у пунктах обертання мають бути спеціальні приміщення.