ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - 29ОП Забуті та знайдені речі

29ОП Забуті та знайдені речі

 

17.1. У випадку виявлення у вагоні забутих чи загублених речей начальник поїзда в присутності провідника вагона складає акт з детальним описом загального вигляду знайдених речей та обставин їх виявлення.

Копія акта видається особі, що виявила речі.

17.3. Речі, залишені у поїздах на шляху прямування, передаються начальником поїзда  разом з актом під розписку начальнику станції кінцевого пункту прямування цього поїзда.

На речі прикріплюють ярлик із зазначенням станції та порядкового номера, за яким предмет записаний у обліковій книзі. На такі речі, як вузол, мішок, чемодан та інші, накладаються пломби або печатки.

Перед накладенням пломби речі розкривають у присутності представника поліції, про що складається окремий акт з описом речей. Копія опису видається особі, яка знайшла речі.

17.4. Особа, яка звертається з проханням щодо видачі знайдених речей, повинна довести своє право на них, указавши письмово точні прикмети речей та їх уміст, або подати ключі до замків, які замикають речі.

17.5. Якщо пасажир вийде з вагона і сам виявить, що ним у вагоні забуті речі, то він повинен звернутися до начальника станції, де він вийшов.

Начальник станції за письмовою заявою пасажира негайно подає службову телеграму начальнику поїзда або начальнику станції на шляху прямування поїзда, де є можливість зняти речі. У телеграмі вказуються номер вагона і місце, які займав пасажир, опис забутих речей і вимога про перевезення їх до станції, зазначеної власником, чи  інша вимога.

17.6. При одержанні речей власник повинен сплатити  перевізнику  платежі за зберігання, упакування, перевезення, а також видати розписку довільної форми про одержання речей з зазначенням в ній свого постійного місця проживання, серії та номера паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.